Hinnasto

PALVELU Arkisin 7-18
Alv 0%
Arkisin 7-18
Alv 24%
Lauantai 7-18
Alv 0%
Pyhät 7-18
Alv 0%
Kotihoito   40,00 46,00 80,00
Sairaanhoitajan palvelut55,00 63,50 110,00
Kotiutujan pakettierillinen hinnasto
Arviointijaksosopimuksen mukaan
Omaishoidon sijaisuudet (palveluseteli)3h2,5h1h 40min
kotisiivous   40,0049,60 46,0080,00
Muuttosiivous tai kertaluontoinen siivous 45,00 55,80
Raivaussiivous50,0062,00
Tarvikemaksu / käyntimaksu5,006,20
Kilometrikorvaus0,750,93
Toimistomaksu5,006,20
Valmennuspalvelut   sopimuksen mukaan    
Hinnasto päivitetty 1.7.2023

Toimistomme sijaitsee Tampereen Nekalassa. Kotihoidon ja kotisairaanhoidon asiakkailta perimme kilometrikorvauksen todellisten kilometrien mukaan.

Siivousasiakkailta käyntimaksu Tampereen kaupunkialueella. Tämä pitää sisällään matkat ja välineet. Tampereen kaupunkialueen ulkopuolelle suuntautuviin matkoihin tulee tarvikemaksu sekä kilometrikorvaus.

Laskuihin tulee myös toimistomaksu.

Apu Helka Oy on arvonlisäverovelvollinen ja yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Apu Helka Oy :lla on terveydenhuollon ja sosiaalihuollon luvat koko Pirkanmaan hyvinvointialueella. Arvonlisäverottomista palveluista voitte lukea lisää ja katsoa onko teillä tai läheiselläsi mahdollisuus saada niitä. www.vero.fi. Autamme teitä selvittämään asiaa, ja voimme asiaa yhdessä katsoa maksuttomalla tutustumis- ja kartoituskäynnillä. Käynnin voit tilata numerosta 040 724 3829.

Voitte hakea palveluista 60 % kotitalousvähennyksen. Autamme tarvittaessa teitä asian selvittämisessä ja kotitalousvähennyksen hakemisessa. Saatte alkuvuonna meiltä koonnin edellisvuoden palveluiden ostoistanne.

Huomioittehan:

Hinnoittelu koskee aina kokonaisia tunteja ja on yhden henkilön toteuttamaa.

Siivousta suositaan asiakkaan välineillä hygieniasyistä, mutta Apu Helka Oy:llä on tarvittaessa asianmukaiset aineet ja välineet.

Meille käy E-lasku, Pdf-lasku sähköpostiin, asiakkaalle kotiin tuotuna tai postitse paperilaskuna. Emme peri laskutuslisää, vain jos joudumme maksumuistutuksen postittamaan, perimme 5 euron ylimääräisen lisän.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Tietoa

Teemme aina asiakkaan kanssa kirjallisen sopimuksen ja palvelusuunnitelman, johon kirjataan palveluun sisältö ja tavoite työlle.

Voit antaa meille kotiavaimen, kertoa vara-avaimen säilytyspaikan tai olla meitä ovella vastassa. Voit myös hyvin olla kotona koko siivoamisen ajan.

Emme ota vastaan käteistä, vaan palvelu maksetaan aina laskulla.

Meillä on vahinkojen varalta asianmukainen vastuuvakuutus, ja korjaamme tai korvaamme aina aiheuttamamme vahingot. Esimerkiksi jos pesuainetta pääsee vuotamaan parketille ja se vaurioituu, vakuutuksemme kattaa korjauskustannukset.

Työntekijöitämme sitoo vaitiolovelvollisuus.

Sopimusehdot:

Jos työtä ei voida hoitaa palveluntuottajasta riippumattomista syistä (esim. jos asiakas ei peruuta sovittua siivousta, tai jos työntekijä ei pääse asuntoon sisään), veloitetaan asiakkaalta hinta kokonaan.

Tilattu työ tulee peruuttaa 2 vuorokautta aiemmin, asiakasta ei veloiteta silloin. Jos tilausta ei peruta, veloitetaan koko summa asiakkaalta.

Jos vakituinen työntekijä sairastuu, Apu Helka pyrkii järjestämään sijaisen.

Asiakkaalla on 2 kuukauden koeaika, jonka aikana sopimus voidaan irtisanoa ilman irtisanomisaikaa. Tämän jälkeen asiakkaalla on 1 kuukauden irtisanomisaika. Apu Helka Oy voi irtisanoa sopimuksen välittömästi.

Kotitalousvähennys ja palvelut ilman arvonlisäveroa

Ikääntyneet ja ihmiset, joiden toimintakyky on sairauden tai vamman vuoksi alentunut saavat palvelun ilman arvonlisäveroa, kun palvelusta tehdään kirjallinen palvelusopimus. Palvelu oikeuttaa myös kotitalousvähennykseen. Vähennykseen oikeuttavaa työtä on kotitalous- sekä hoiva- ja hoitotyö. Kotitaloustyötä on kodin ja pihan hoito kuten ruuanlaitto, siivous, pyykinpesu, silitys, muu vaatteiden huolto, kaupassa käynti, pihan hoito kuten nurmikon- ja pensasaidan leikkaus, piha-alueen auraus sekä muu pihan puhtaana pito. Tavanomaista hoiva- ja hoitotyötä on sairaiden, vammaisten ja vanhusten hoitaminen hoidettavan kotona. Työ voi olla esimerkiksi syöttämistä, pukemista, pesemistä sekä auttamista ulkoilussa ja muissa henkilökohtaisissa toimissa. Lisää tietoa kotitalousvähennyksestä saat verottajalta. Autamme myös mielellämme teitä selvittämään mahdollisuutenne kotitalousvähennykseen, arvonlisäverottomaan palveluun ja Kelan eläkkeensaajan hoitotukeen.