NUOTTI- Valmennus TULOSSA 1.1.2024

NUOTTI-valmennus on nuorille suunnattua valmennusta. Tavoitteena on, että asiakkaan käsitys omista vahvuuksista ja voimavaroista vahvistuu. Asiakas samalla kartuttaa elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitojaan. NUOTTI-valmennuksen avulla voidaan etsiä ja kartoittaa opiskelu- ja työelämään suuntautuvia palveluita.  Valmennus tapahtuu asiakkaan arjessa, hänen omassa elinympäristössään.

Voit hakea NUOTTI-valmennusta Kelasta, jos olet 16–29-vuotias ja tarvitset tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmien laatimiseen. Tilanteesi voi olla esimerkiksi:

  • et ole vielä löytänyt sopivaa opiskelualaa tai työpaikkaa
  • opiskelusi on keskeytynyt tai ovat vaarassa keskeytyä
  • tulevaisuuden suunnitelmasi ovat vielä epäselvät, ja tarvitset apua niiden selkiyttämiseen.

Asiakkaalla on henkilökohtaisen NUOTTI-valmentajana jonka kanssa hän työskentelee.

NUOTTI-valmennus suunnitella aina yksilöllisesti. Se sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista enintään 5 kk aikana. Tapaamisiin voi nuoren ja valmentajan lisäksi osallistua myös nuoren verkostoa, kuten läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja.

NUOTTI-valmennus on nuorelle maksuton. Nuori voi saada kuntoutusrahaa NUOTTI-valmennuksen ajan.

Hakeminen:

Valmennukseen voi hakea nuori itse, nuoren puolesta hänen läheisensä tai yhteistyötaho.
Valmennukseen haetaan soittamalla Kelaan p. 020 692 205 ja kertomalla halukkuudesta osallistua Apu Helkan NUOTTI-valmennukseen. Erillisiä lähetteitä ei tarvita. Kela tekee päätöksen valmennukseen pääsystä ja on asiakkaaseen sekä Apu Helkaan yhteydessä.

Hakuprosessi menee siis niin, että:

  • Nuoren asia ohjataan sovitusti Kelan kuntoutuksen asiantuntijalle kun valmennustarve on tunnistettu.
  • Kelan kuntoutuksen asiantuntija ottaa yhteyttä nuoreen, ja haastattelee nuoren valmennukseen hakemiseksi.
  • Nuori hakee NUOTTI-valmennusta suullisesti haastattelun yhteydessä. Kuntoutushakemusta ei tarvitse täyttää.
  • Nuori voi hakea valmennusta myös toimittamalla Kelaan kuntoutushakemuksen halutessaan.
  • Kun nuori hakee valmennusta suullisesti tai hänen täyttämänsä kuntoutushakemus saapuu Kelaan, tulee hakemus vireille Kelassa.
  • Hakeminen ei edellytä lääkärinlausuntoa. Nuori voi toimittaa Kelaan hakemisen yhteydessä itseään koskevia verkostojen lausuntoja.