TUETTU ASUMINEN OMAAN KOTIIN

Tuotamme tuetun asumisen palvelua, joka on osa Tampereen kaupungin tukiasumisen palveluja. Tuettu asumisen palvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n mukainen kotiin annettavan tuen palvelu. Palvelu on asiakkaan asumisen turvaamiseksi myönnettävä palvelu ja osa asiakkaan yksilöllistä palvelukokonaisuutta.

Palvelu on suunnitelmallista ja määräaikaista palvelua. Sillä tuetaan ja vahvistetaan asiakkaan taitoja ja toimintakykyä niin, että asiakkaan valmiudet itsenäiseen asumiseen vahvistuvat. Tavoitteena on, että hän tukijakson jälkeen asiakas voi jatkaa asumista itsenäisesti. Joidenkin asiakkaiden kohdalla tavoitteena on tukea asiakasta pitämään toimintakykynsä sillä tasolla, että ei synny tarvetta siirtyä tukevampaan asumisen palveluun. Meillä on pitkä kokemus asumispalveluista ja kotiin annettavasta tuesta sekä palveluohjauksesta.

Tuetun asumisen palvelun asiakkaana on 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea itsenäisessä asumisessa ja itsenäisen asumisensa järjestämisessä. Palvelutarpeen taustalla on mielenterveyden häiriö ja/ tai päihteiden ongelmakäyttöä. Usein asumisen ongelmiin liittyy vakavia taloudellisia vaikeuksia. Tamperelaiset hakutuvat palveluun hakeudutaan oman sosiaalityöntekijän kautta.

Tuetun asumisen palvelu kohdistuu ensi sijassa seuraaviin asiakastarpeisiin:

  1. taito huolehtia itsestä (ruoka, hygienia, terveys/sairaus, oireiden hallinta)
  2. tukeminen kodinhoitoon ja arjen askareisiin
  3. raha-asioista huolehtiminen, vuokranmaksu, etuuksien hakeminen, viranomaisasiat
  4. rohkaisu kodin ulkopuolella tapahtuvaan asiointiin ja liikkumiseen (hoitokontaktien ja asiakkaan verkostojen ylläpitäminen sekä asumiseen liittyvät asiat)

Palvelua myydään myös muille kuin Tamperelaisille.

Lisätietoja Marika 040 7243829 tai Minna 050 5448845

info@apuhelka.fi