Elämä omassa kodissa omilla ehdoilla

Elämässä voi tulla tilanteita, joissa tarvitsee ohjausta ja apua selviytyäkseen elämästä kotona ja tunteakseen olonsa turvalliseksi. Henkilöstömme on osaavaa, koulutettua ja työhön motivoitunutta.

Tavoitteena on tukea asiakkaan elämänhallintaa ja kotona asumista, jotta arki omassa kodissa voi jatkua. Tukemme voi olla tilapäistä apua vaikeasta elämäntilanteesta läpimenemiseen tai pidempiaikaista tukea.

Jokaisen asiakkaamme kanssa teemme suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Toteutamme yksilöllisen palvelukokonaisuuden yhteistyössä asiakkaan ja hänen niin halutessa myös omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Huomioimme asiakkaan omat voimavarat, ja tuemme omatoimisuutta kaikin keinoin, jotta turvallinen asuminen omassa kodissa onnistuu mahdollisimman pitkään. Työskentelyn tavoitteet, toteutusmuodot ja tuen määrä sovitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Asiakkaamme ovat täysi-ikäisiä.